BRAF DNA Testi

BRAF geni, mitogen-aktivated protein kinaz sinyal yolunda (MAPKs) rol alan serin/treonin kinaz aktivitesine sahip bir proteini kodlar. Etkisini KRAS üzerinden gerçekleştirerek hücre bölünmesini kontrol eder. Melanomalarda %60-80, kolorektal kanserlerde (CRC) %15, papiller tiroid kanserlerinde %45 ve akciğer kanserlerinde %1-5 oranında somatik BRAF gen mutasyonları saptanmıştır. Hastalarda en sık V600E mutasyonu gözlenir.

Somatik BRAF geni mutasyonlarına sahip metastatik kolorektal kanserli hastalarda monoklonal antikorlar olan cetuximab (Erbitux) ve panitumumab (Vectibix) tedavilerine karşı direnç gelişimi gözlenir. Bu hastalarda spesifik küçük molekül V600E inhibitörleri ve MEK inhibitörleri kullanılması önerilmektedir.

BRAF geni, 7. kromozomun uzun kolu (7q34) üzerinde yer alır ve 18 ekzondan oluşur. Mutasyonlar, sıklıkla ekzon 15 içerisinde yer alan kodon 600 bölgesinde (V600A, V600D, V600E ve V600KRM) ve 11. ekzonda gözlenir.

Somatik BRAF mutasyonları gözlenen kanserler

 Gen

Mutasyon saptanma oranı (%)

Melanoma Kolorektal kanser (CRC) Papiller troid kanseri (PTC) Akciğer kanseri (NSCLC)

 BRAF

60-80

15

45

1-5