FARMAKOGENETİK TESTLER

Farmakogenetik


Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların vücuttaki etki mekanizmaları farklılıklar gösterir. Bu mekanizma üzerinde etkili olan genetik bölgelerdeki değişimler kişilerin ilaç tedavisine verdiği tepkilerin farklı olmasına neden olur. Bazen, bu değişimlere sahip kişilerde normal dozda kullanılmasına rağmen bir ilaç ölümcül yan etkilere sebeb olabilir. Ayrıca, kanser gelişiminde etken olan genetik bölgelerdeki mutasyonların saptanması hastada hangi ilaç veya ilaç gruplarının faydalı olacağının önceden belirlenebilmesine olanak sağlar. Bu değişimlerin saptanabilmesi için farklı analiz yöntemleri mevcuttur:

  • FISH analizi
  • DNA analizi