Medikal Tedavi: İlaç Sensitivitesi

Farmakogenetik; kişilerin genetik yapılarında varolan varyasyonlar nedeni ile ilaçlara karşı verdikleri yanıtlardaki değişiklikleri inceler. İlaçların metabolize edilmesinde rol alan olan veya mekanizmanın işlemesinde etkin olan genetik yapılardaki farklılıklar bazı kişilerde ilacın yararlılığını ve/veya zararlı etkilerini etkileyebilmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan genetik testler ile ilaç sensitiviteleri ve kanser hastalarındaki etkin tedaviler önceden belirlenebilmektedir.

Tedavi amacıyla çok sık tercih edilen warfarin (Kumadin), klopidogrel (Plavix) ve antipsikotik ilacların kullanılmasından önce yapılan genetik testlerle ilaç sensitiviteleri önceden belirlenebilmektedir. Toksite oluşturacağı saptanan ilaçlar için doz ayarlamaları yapılarak veya alternatif ilaçlar tercih edilerek hastaların istenmeyen yan etkilerden korunması sağlanabilmektedir.

Losemi ve lenfoma gibi hematolojik hastalıklarda yapılan genetik incelemeler neticesinde hastalarda uygulanacak tedavi şekli belirlenebilmektedir. En yeni tedavi protokollerinden biri olan anti-EGFR tedavisinin (tirozin kinaz inhibitoru ilaclar ve monoklonal antikorlar) (imatinib, gefinib, erlotinib, sunatinib vb.) faydalı olup olmayağı konusunda önceden bilgi edinilmekte ve tedaviye yanıt verme şansını yükseltmek mümkün olmaktadır.

Spesifik hastalıkların tedavisinde gözlenen ilaç sensitiviteleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


« Haberlere Geri Dön