Irinotekan (Camptosar) toksitesi: UGT1A1 gen polimorfizmleri

İrinotekan (Camptosar), topoizomeraz 1 inhibitörü olup metastatik ve tekrarlayan kolorektal kanserlerde çok sık kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Bazı olgularda, standart doz uygulaması sonrasında ağır veya ölümcül nötropeni gözlenir. Bunun neticesinde de vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini ciddi anlamda azalır.

İrinotekan (UDP-glukuronozil transferaz), karboksiesterazlar aracılığı ile aktif metaboliti olan SN-38'e çevrilir. Bir karaciğer enzimi olan ve öncelikle bilirubin konjugasyonundan sorumlu olan UGT1A1 ise SN-38'in glukuronidasyon ile metabolize edilmesini sağlar. Toplumun bir bölümünde UGT1A1 geninin promoter bölgesinde bulunan ve normalde sayısı 6 olan TA tekrarları artmıştır. Artmış TA tekrarlarına bağlı olarak enzim miktarı azalır ve aktif metabolit olan SN-38 düzeyleri yükselir. Sonuçta da bu kişilerde irinotekan kullanımı durumunda ciddi yan etkiler gözlenir. Bu nedenle, irinotecan kullanımı öncesinde UGT1A1*28  polimorfizminin incelenmesi önerilmektedir.

UGT1A1 irinotecan (Camptosar) ilaç duyarlılık testi, varyasyonlu kişilerde başlangıçta daha düşük dozda kullanılması konusunda hekimleri uyarması nedeniyle önemlidir. Heterozigot (*1/*28) olgularda irinotekan dozlarının daha düşük dozlarda kullanılması önerilmektedir. Homozigot varyasyonun (*28/*28) gözlendiği kişilerde ise irinotekan yerine diğer ilaç seçeneklerinden birisi kullanılmalıdır.

UGT1A1 polimorfizmleri ve klinik etkileri

 UGT1A1 allelleri

 Nükleotid değişikliği

 Enzim metabolizmasına etkisi

 *1

 - (wild tip) (promoter TA repeat - 6)

 normal

 *6

 226A>G

 azalmış

 *28

 promoter TA repeat - 7

 azalmış

 *36

 promoter TA repeat - 5

 artmış

 *37

 promoter TA repeat - 8

 azalmış

« Haberlere Geri Dön