Kanser ve Farmakogenetik

Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak amacıyla yeni ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçlar daha çok hedefe yönelik tedavide kullanılmakta olup daha önce sonuç elde edilemeyen ve bu nedenle hastaların kaybedilmesine neden olan kanser türleri ile vücuda yayılmış kanserlerde başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Kanser tedavisinde, uzun yıllardır belirlenmiş tedavi protokolleri içerisinde yeralan ilaçlar kullanılmaktadır. Günümüzde ise kanser gelişiminde rol oynayan genetik yapılar ortaya konmuştur. Hücre içerisinde çekirdekte yerleşmiş olan bu genetik yapıların değişime uğraması sonrasında hücrelerin kontrollü çoğalmasını sağlayan veya aşırı çoğalmayı baskılayan mekanizmalar ortadan kalkmaktadır.

Hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinde özellikle kontrollü olarak hücre çoğalmasını düzenleyen genetik yapılar hedef alınmaktadır. Bunun nedeni, kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olan genetik değişikliklerin kanser türlerine göre farklılıklar göstermesidir. Dahası, aynı kanser türüne sahip kişilerde de bu değişimler aynı olmamaktadır. Bu farklılıklar nedeni ile saptanmış olan kanser türüne göre ilgili genetik testler istenmektedir. Testlerin sonuçlarına göre yeni geliştirilmiş ilaçların hastada etkili olup olmayacağı önceden tahmin edilebilmektedir. Böylece hem daha etkili tedavi sağlanmakta hem de tedavi edici etkisi sınırlı olan ilaçların kullanımına bağlı hastalar için hayati önem taşıyan zaman kayıpları ortadan kaldırılabilmektedir.