KRAS Akreditasyonu

Merkezimiz, genetik test sonuçlarının doğru ve güvenilir olup olmadığının ölçülmesi konusunda eksternal kalite kontrolü (dış kalite kontrolü) için yurtdışında bu alanda sadece bilimsel çalışmalara katkı sağlamak için kurulan birimler ile işbirliği yapılmıştır. 2008 yılı içerisinde moleküler genetik testler (DNA testleri) için EMQN adlı birimlere üye olan merkezimiz yine aynı yıl içerisinde başlayan kalite kontrol çalışmalarına katılmıştır.

Kurumumuz, bu çalışmalar neticesinde 2010-2011 yıllarını kapsayan çalışmalar sonrasında sırası ile DNA dizi analizi (DNA-SEQ full) ve mutasyon taraması (MSCAN) için EMQN tarafından sertifikalandırılmıştır.

Sertifikalar

Dünyada faaliyet gösteren genetik tanı merkezlerinin uyguladığı testlerde kullandıkları analiz ve değerlendirme yöntemlerinin kalitesi ve doğruluğuna ilişkin uluslarası kurumların yaptığı standardizasyon çalışmalar uzun zamandır devam etmektedir. Günümüzde, bu çalışmalar daha da ileriye götürülmüş ve test spesifik kalite kontrolleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde de tek gen hastalıkları için başlatılan kalite çalışmalarına onkoloji alanında kullanılan testler de dahil edilmiştir. BRCA testleri ile başlayan ve KRAS ile devam eden bu süreç içerisine EGFR de dahil edilmiştir.

 

KRAS AKREDİTASYONU (EKSTERNAL KALİTE KONTROL)

Bu çalışmaları takip eden merkezimiz 2011 yılında KRAS mutasyon analizi için KRAS European Quality Assurance Program adlı oluşuma dahil olarak KRAS analizleri için kalite kontrol çalışmalarını başlatmış ve 2012 yılında KRAS mutasyon analizi için sertifika almaya hak kazanmıştır.

* Merkezimize ait KRAS Akreditasyon Belgesi'ni görmek için resimlere tıklayınız.