KRAS DNA Testi

Kolorektal kanserlerde (CLC) %30-40, non-small cell akciğer kanserlerinde (NSCLC) %10-30, pankreas kanserlerinde %90 ve baş ve boyun tümörlerinde ise %5 oranında Anti-EGFR tedavilerine karşı rezistans (direnç) gelişimine neden olan somatik KRAS mutasyonları gözlenmektedir. Bu mutasyonlar sıklıkla 12. ve 13. kodonlarda saptanmakla birlikte kodon 61 ve daha nadiren kodon 146 bölgelerinde de gözlenebilmektedir.

KRAS mutasyonlarının Anti-EGFR tedavilerine direnç gelişimi ile asosiye olması nedeniyle CRC ve NSCLC tanısı almış olgularda TKIs ve monoklonal antikorlar kullanımı için aday hastaların belirlenmesinde KRAS DNA testi büyük önem taşımaktadır. Test daha önce Anti-EGFR tedavisine direnç gözlenen olgularda da önerilmektedir. Baş-boyun bölgesi kanserlerinde de benzer yaklaşımın hastalar açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Anti-EGFR tedavileri

Tirozin kinaz inhibitörleri

Monoklonal antikorlar

 • Gefitinib (Iressa)
 • Cetuximab (Erbitux)
 • Erlotitnib (Tarceva)
 • Panitumumab (Vectibix)

KRAS geni tarafından üretilen protein PI3K/PTEN/AKT ve RAF/MEK/ERK olmak üzere iki farklı sinyal yolunu regüle eder. Geliştirilmekte olan yeni kanser ilaçları için bu iki yolu hedef alırlar. Ancak; tirozin kinaz aktivitesi artmış CRC ve NSCLC olgularında KRAS mutasyonları varlığında Anti-EGFR tedavileri etkisiz kalır.

Kras geni 12. kromozomun kısa kolu (12p12.1) üzerinde yer alır ve 7 ekzondan oluşur. Mutasyonlar sıklıkla ekzon 1 içerisinde yer alan kodon 12 (%80) ve 13 (%15) ile ekzon 2 içerisinde yer alan kodon 61'de bulunmakladır. Hastalarda en sık Gly12Ala, Gly12Asp, Gly12Arg, Gly12Cys, Gly12Ser, Gly12Val, Gly13Asp mutasyonları gözlenir.

KRAS mutasyonlarının ekzonlara göre dağılımı

Ekzon1

Ekzon 2

Ekzon 3

Kodon 12

Kodon 13
Kodon 61 Kodon 146
 • Gly12Ser (GGT>AGT)
 •  Gly13Arg (GGC>CGC)
 • Gln61His (CAA>CAT)
 • Ala146Arg (GCA>AGA)
 • Gly12Arg (GGT>CGT)
 •  Gly13Cys(GGC>TGC)
 
 • Gly12Cys (GGT>TGT)
 • Gly13Asp (GGC>GAC)
   
 • Gly12Asp (GGT>GAT)
 • Gly13Ala (GGC>GCC)
   
 • Gly12Ala (GGT>GCT)
 • Gly13Val (GGC>GTC)
   
 • Gly12Val (GGT>GTT)
   
Gly13Arg (GGC>CGC)