SAĞLIK PROFESYONELLERİ

Genetik alanında sağlanan gelişmeler sonrasında birçok hastalığın oluşumunda genetik yapıdakideğişikliklerin etken olduğu saptanmıştır. Genetik yapıda meydana gelen bu değişiklikler sonucu oluşan hastalıkların sonraki nesillere aktarılma riski olduğu için doğru ve erken tanı önemlidir. Ayrıca, önleyici ve tedavi edici yöntemlerin geliştirilebilmesi ve bu amaçla gerekli stratejilerin belirlenebilmesi için gereklidir.

Genetik hastalıkların tanısı, anlamlı derecede morbidite ve mortaliteye yol açması nedeniyle de önemlidir. Bu tür hastalıklara sahip ailelerde; postnatal ve prenatal evrede tanı konması, taşıyıcı kişilerin belirlenmesi  ve genetik danışma ile kişilerin bilgilendirilmesi gereklidir. Bu da, hastalığa neden olan genetik değişimlerin DNA testleri ile ortaya konması sonrasında mümkündür.

Klinisyenlerin genetik tanı alanında karşılaştıkları sıkıntıların farkında olan ve bu konudaki gelişmeleri dünya ile aynı anda uygulamak amacıyla kurulmuş olan GENETİKS, genetik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini geliştirmeyi ve alanında uzmanlaşmış personeli ile kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.